Poviedková súťaž časopisu Fantázia bola prvýkrát vyhlásená v roku 2003 pod názvom „Raketa,“ naznačujúcim jej sci–fi zameranie. Vyhlasovateľom ceny bol časopis Fantázia a Občianske združenie Fantázia a zámerom bolo nájsť a podporiť medzi autormi fantastiky na Slovensku nové talenty a získať pre časopis Fantázia nových autorov. Od ročníka 2005 sa súťaž premenovala na Cena Fantázie.

Novým prvkom oproti podobným súťažiam u nás je zapojenie čitateľov do rozhodovania o víťazoch. Hodnotenie prebieha v dvoch kolách – v prvom vyberá (každý rok iná) porota z anonymných textov päť finálových poviedok. Tie sú potom zverejnené a v druhom kole už rozhodujú o víťazoch hlasovaním čitatelia. Tak sa deje od prvého ročníka súťaže.

Autorom výtvarného návrhu sochy – Cena Fantázie –  a jej zhotoviteľom je šaliansky sochár Andrej Csillag. Socha bola vytvorená až v roku 2004, napriek tomu bola odovzdaná dodatočne aj prvému víťazovi súťaže, Jurajovi Červenákovi.

Prvýkrát sa vyhlasovanie víťazov uskutočnilo v roku 2003 na festivale fantastiky Istrocon Martini 2003. Od nasledujúceho roku je vyhlasovanie výsledkov súčasťou sprievodného programu Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka.

Finálové poviedky boli spočiatku uverejňované v časopise Fantázia. V roku 2005, keď časopis na čas prestal vychádzať, boli finálové texty vydané v malom zošitovom/fanzinovom formáte. Rok 2005 znamenal pre vydavateľstvo aj prvú vydanú knihu – „Nie celkom rozprávky“ od Michala Jedináka a to predznamenalo ďalší vývoj. V roku 2006 bol na Bibliotéke pokrstený prvý zborník zo súťaže – Fantázia 2006 – s 10 poviedkami a literárnou esejou Miloša Ferka. V takejto podobe vychádzajú zborníky zo súťaže prakticky naďalej. Zoznam vydaných kníh nájdete na našich stránkach.

Od roku 2007 pribudla k samotnému oceneniu Cena Fantázie prvá „špeciálna cena“. Je to Cena Bibliotéky,ktorá je vyhodnocovaná zo všetkých prijatých poviedok samostatne, porotcom určeným manažmentom knižného veľtrhu. K nej postupom času pribudli ďalšie špeciálne ocenenia – Cena Béla (od 2009), Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku (od 2011), Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedkuCena poroty (obe od 2012).

Cena Fantázie je literárna súťaž a teda spojenie so slovenským predajcom kníh špecializovaným na fantastiku je na mieste. V roku 2009 začala sieť Brloh.sk podporovať Cena Fantázie špeciálnou akciou. Vždy na konci októbra spočítali, koľko kníh predali v priebehu uplynulého roka a za každú knihu venovali do súťaže 2 centy. Vďaka tejto podpore mohli byť v tej dobe zdvojnásobené finančné odmeny trojice výhercov a zároveň podporené vydávanie zborníka.

Prvým pokusom dostať poviedky zo súťaže k širšiemu publiku bola hneď v prvom ročníku spolupráca s Rádiom Devín, v ktorého éteri boli prečítané úryvky finálových textov. Ďalšie roky však bola súťaž napojená čisto iba na časopis Fantázia a čitateľov jeho webu. V roku 2008 sa však objavila spolupráca s nefantastickým portálom Knihy.sme.sk. Druhé kolo súťaže, teda hodnotenie finálových poviedok čitateľmi, sa odvtedy uskutočňuje na internetovom portáli, ktorý sa časom zmenil na Kultura.sme.sk. Vďaka tomu si finálové poviedky v druhom kole čítajú desiatky tisíc čitateľov (22-tisíc v roku 2012) a o víťazoch rozhodujú stovky ľudí (761 hlasujúcich v roku 2012).

V roku 2011 vyšli všetky zborníky (aj tie, z predošlých ročníkov) vo forme e-kníh a zároveň začali vychádzať aj špeciálne e-zborníky s ďalšími poviedkami. V roku 2012 vznikla eFantázia ako elektronická antológia slovenských fantastických poviedok. V roku 2012 zároveň prvýkrát porota hodnotila poviedky nie vytlačené v papierovej podobe, ale v elektronickej podobe na čítačkách eWooky.

Po dlhých rokoch práce na Cena Fantázie v roku 2012 odišiel z organizačného tímu Ivan Pullman. Rok 2013 znamenal pre súťaž nový míľnik. Spoluorganizátorkou sa stala Lucia Lackovičová. Po jej príchode sa generálnym partnerom súťaže stalo najväčšie slovenské internetové kníhkupectvo Martinus.sk a cena začala používať doplnený názov "Martinus Cena Fantázie". Kníhkupectvo Martinus je aj predajcom všetkých zborníkov vydaných s poviedkami zo súťaže. Vyhlasovanie 11. ročníka súťaže v roku 2013 prebehlo pod záštitou Magistrátu hlavného mesta SR, Bratislava.

Vďaka Lucii Lackovičovej bola obnovená spolupráca s Rádiom Devín a vznikla nová spolupráca s Rádiom Slovakia International. V spolupráci s RSI sa z niektorých súťažiacich poviedok zrealizovali rozhlasové hry v anglickom jazyku. V lete, roku 2013 zaznelo v éteri Rádia Devín "Letné čítanie s Fantáziou", počas ktorého boli prečítané v rádiu viaceré poviedky. 

Lucia Lackovičová organizovala s kníhkupectvom Martinus v roku 2013 stretnutia s fantastikou pod názvom "Najlepšie fantastické príbehy".
V rokoch 2013 a 2014 sa Martinus Cena Fantázie zapojila do programu v stánku kníhkupectva Martinus na festivale Pohoda. V roku 2014 sa na Pohode predstavili vybraní autori v rámci čítania ukážok zo súťažiacich diel publikovaných v zborníku Fantázia 2013.
V roku 2014 sa mediálnym partnerom Martinus Cena Fantázie stalo Rádio_FM a zároveň sme súťaž predstavili na festivale Rozbaľ to, Bratislava!, počas ktorého sme zrealizovali workshop pre súťažiacich autorov.
V tom istom roku sme rozbehli aktivitu "porotca z ľudu". Stane sa ním jeden z čitateľov aktuálneho zborníka Fantázia, ktorý na knihu napíše recenziu a dá nám vedieť, že by sa chcel stať porotcom. Z takýchto recenzentov vyberieme jedného, ktorý sa zapojí do porotcovského tímu v nasledujúcom ročníku súťaže. Získa čítačku, ktorou je aktuálne PocketBook, na ktorej bude čítať a následne hodnotiť súťažiace poviedky. O týchto dielach bude počas hodnotenia blogovať, písať svoje dojmy a názory. Využiť na to môže svoj blog, resp. náš, na webovej stránke súťaže.

Na konci roku 2013 bola ohlásená novinka - rozhodli sme sa vytvoriť anglickú súťaž Fantasy Award pre slovenských a českých autorov, ktorí chcú vyskúšať šťastie v tvorbe v anglickom jazyku. V rámci prvého ročníka bol jedným z porotcov spisovateľ Mike Resnick, ktorý prispel do výsledného zborníka s najlepšími súťažiacimi poviedkami vlastnou poviedkou a esejou. Zrealizovalo sa to vďaka spolupráci s Americkou Ambasádou v Bratislave.

Ivan Aľakša

Vyhlasovateľ súťaže
Predseda Občianskeho združenia Fantázia