xbox360Prakticky od vzniku súťaže, ale najmä v posledných rokoch sa vedú pravidelné polemiky o správnosti dvojkolového hlasovania a kvalite víťazných poviedok, ktoré v druhom kole vyhrávajú čisto na princípe internetového hlasovania čitateľov portálu Kultura.sme.sk. Kritike nahrával fakt, že poradie po prvom kole (bodovanie porotou) sa zväčša líšilo od konečného hlasovania čitateľov.

Vzhľadom na tieto ohlasy ale zároveň aj na fakt, že sme chceli dať väčšiu váhu porote súťaže (tá sa, mimochodom, každý rok obmieňa), sme sa v roku 2012 rozhodli udeľovať aj Cenu poroty. Určenie víťaza je jednoduché, vyplýva zo systému bodovania v prvom kole – porotcovia každej poviedke prideľujú body od 0 do 10 a víťaz a finalisti Ceny Fantázie) je určený jednoduchým súčtom bodov. Presné bodovania všetkých súťažiacich poviedok sú publikované v tabuľke v každoročnom zborníku.

Partnerom Ceny poroty je spoločnosť Microsoft a jej Xbox.

 

Cena poroty 2014

Adriana Markovičová

Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie

cena poroty 2014

Cena poroty 2013

Zuska Stožická

Letec do večnosti

cena poroty 2013

Cena poroty 2012

Katarína Pivarčiová

Slovenský Stalingrad

cena poroty 2012